Gaelscoil Uí Fhiaich
Cothrom na Féinne

Foirm Iarratais

Príomháideach agus Faoi Rún (Private and Confidential).

Sonraí Pearsanta / Applicant details
Bliain / Year

Ainm an Pháiste / Child's names
 

Seoladh Buan / Address
 

Seoladh Buan 2 / Address 2

Eircode / Eircode

PPS #
 

Creideamh / Religion
 

Gnéas / Gender

Náisiúnacht / Nationality
 

Dáta Breithe / DOB
 Do you wish for your child to receive the Sacraments

Birth Cert forwarded to school OR emailed to uifhiaich.ias@eircom.net


Sonraí Tuismitheoirí - Caomhnóirí / Parent - Guardian details


Gairm Bheatha / Occupation
 

Guthán Baile / Home no.
 

Fón Póca / Mobile no.
 
Gairm Bheatha / Occupation
 

Guthán Baile / Home no.
 

Fón Póca / Mobile no.
 Eolas breise / Any other Information


I gcás tinneas/timpiste an dtugann tú cead don scoil do pháiste a thabhairt ag an doctúir/oispidéal? / In case of illness/accident do you give the school permission to take your child to the doctor/hospital?


 
Enquire
 
 
 
Contact
GaelScoil uí Fhiaich
Bóthar Chill Droichid
Maigh Nuad
Co. Chill Dara

01 629 0667

Location
© 2019 Gaelscoil Uí Fhiaich