Gaelscoil Uí Fhiaich
Cothrom na Féinne

An Ghaeilge

  • Ta_Gaeilge_agam.gif.gif
  • Is Gaelscoil í Gaelscoil Uí Fhiaich agus is í an Ghaeilge teanga cumarsáide na scoile. Múineann na múinteoirí gach ábhar trí mheán na Gaeilge agus múintear ceacht amháin Béarla gach lá (seachas Naíonáin Shóisir).
  • Tá polasaí Tumoideachais sa scoil dá bhrí sin ní mhúintear aon Bhéarla i Naíonáin Shóisir.
  • Labhraíonn na páistí Gaeilge ar scoil gach aon lá; sa seomra ranga, amuigh sa chlós, ag teacht agus ag imeacht ón scoil, agus ag imeachtaí uile scoile.
  • Is í an Ghaeilge an chéad teanga agus teanga cumarsáide na scoile. Iarrtar ar thuismitheoirí pé Gaeilge atá acu a úsáid ar láthair na scoile.

C7sZTSgW4AEmgAr.jpg

Enquire
 
 
 
Contact
GaelScoil uí Fhiaich
Bóthar Chill Droichid
Maigh Nuad
Co. Chill Dara

01 629 0667

Location
© 2024 Gaelscoil Uí Fhiaich