Gaelscoil Uí Fhiaich
Cothrom na Féinne

COVID-19

Mar a osclaímid an scoil arís i mbliana, tá plean curtha le chéile bunaithe ar cháipéisí na Roinne. Tá siad seo le fáil ar an leathanach seo. Cuirfimid leo nuair is gá.

As we re-open for the new school year, we aim for the safest reopening possible, based on the documents produced by the department of Education & Skills. These are available on this page. We will update them when needed.

Covid-19 Return to Educational Facility Parental Declaration Form

Polasaí Ráiteas Covid-19 / Covid-19 Policy Statement

Covid Response Plan August 2021

Plean Freagartha Covid Lúnasa 2021

Gaelscoil Uí Fhiaich Covid-19 Response Plan

Full Risk Assessment

Enquire
 
 
 
Contact
GaelScoil uí Fhiaich
Bóthar Chill Droichid
Maigh Nuad
Co. Chill Dara

01 629 0667

Location
© 2024 Gaelscoil Uí Fhiaich