Gaelscoil Uí Fhiaich
Cothrom na Féinne

COVID-19

Mar a osclaímid an scoil do 2020-2021, táimid ag cur plean le chéile bunaithe ar cháipéisí na Roinne. Tá siad seo le fáil anois ar an leathanach seo. Cuirfimid leo mar a bhíonn níos mó eolais againn.

As we re-open the school for the 2020-2021 school year, we are putting plans together for the safest reopening we can, based on the documents produced by the department of Education & Skills. These are now available on this page. We will add to them as we have more information.

Polasaí Ráiteas COVID-19 / COVID-19 Statement Policy

DES COVID-19 Response Plan

Plean Freagartha COVID-19

Gaelscoil Uí Fhiaich Covid-19 Response Plan

Full Risk Assessment

Enquire
 
 
 
Contact
GaelScoil uí Fhiaich
Bóthar Chill Droichid
Maigh Nuad
Co. Chill Dara

01 629 0667

Location
© 2021 Gaelscoil Uí Fhiaich