Gaelscoil Uí Fhiaich
Cothrom na Féinne

Cé Muid

Cé Muid


Is féidir muid a leanúint ar Twitter ! : https://twitter.com/guifhiaich

Is bunscoil comhoideachasiúil Lán-Ghaelach í Gaelscoil Uí Fhiaich a bhunaíodh i Maigh Nuad i 1996.


Cuirimid fáilte roimh bhuachaillí agus roimh chailíní ó Mhaigh Nuad agus an ceantar mórthimpeall air.


Tá an scoil faoi phátrúnacht Ardeaspaig Átha Cliath agus tá sé mar aidhm againn timpeallacht shona, Críostúil , comhoibritheach a chruthú sa scoil ina mbainfeadh na páistí a gcumais iomlána amach.


Tá súil againn gur áit shona, fáilteach í ár scoil agus go bhfágfaidh na páistí ár gcúram le féinmheas, meas ar a chéile agus ar a dtimpeallacht agus a gcultúr.

Gaelscoil Uí Fhiaich is a co-educational Irish medium primary school which was established in Maynooth in 1996.


We welcome boys and girls from Maynooth and the surrounding area.


The school is under the patronage of the Archbishop of Dublin and our aim is to maintain a Catholic and inclusive ethos in our school. Our mission statement says that we strive to create a happy, Christian and co-operative environment in which each child will reach their full potential.
We hope that our school is a happy and welcoming place in which the children in our care will grow and develop into young adults who will respect themselves, others, their environment and their culture.

Enquire
 
 
 
Contact
GaelScoil uí Fhiaich
Bóthar Chill Droichid
Maigh Nuad
Co. Chill Dara

01 629 0667

Location
© 2024 Gaelscoil Uí Fhiaich