Gaelscoil Uí Fhiaich
Cothrom na Féinne

Cé Muid

maigh nuad.jpg


https://www.surveymonkey.com/r/22WRTGB
Is féidir muid a leanúint ar Twitter ! : https://twitter.com/guifhiaich

Is bunscoil comhoideachasiúil Lán-Ghaelach í Gaelscoil Uí Fhiaich a bhunaíodh i Maigh Nuad i 1996.
Cuirimid fáilte roimh bhuachaillí agus roimh chailíní ó Mhaigh Nuad agus an ceantar mórthimpeall air.
Tá an scoil faoi phátrúnacht Ardeaspaig Átha Cliath agus tá sé mar aidhm againn timpeallacht shona, Críostúil , comhoibritheach a chruthú sa scoil ina mbainfeadh na páistí a gcumais iomlána amach.
Tá súil againn gur áit shona, fáilteach í ár scoil agus go bhfágfaidh na páistí ár gcúram le féinmheas, meas ar a chéile agus ar a dtimpeallacht agus a gcultúr.

Gaelscoil Uí Fhiaich is a co-educational Irish medium primary school which was established in Maynooth in 1996.
We welcome boys and girls from Maynooth and the surrounding area.
The school is under the patronage of the Archbishop of Dublin and our aim is to maintain a Catholic and inclusive ethos in our school. Our mission statement says that we strive to create a happy, Christian and co-operative environment in which each child will reach their full potential.
We hope that our school is a happy and welcoming place in which the children in our care will grow and develop into young adults who will respect themselves, others, their environment and their culture.

Events
Noll
20 2019
Scoil Dúnta 12:30
Noll
21 2019
Saoire na Nollag
Ean
06 2020
Athoscailt na Scoile
Feabh
17 2020
Sos Lár Téarma
12-Iúil-2019
Rinneamar Lampaí Lava
26-Feabh-2019
David ag múineadh maidir le ciúbanna rubix agus Áine ag múineadh ficheall. Maith sibh !
Enquire
 
 
 
Contact
GaelScoil uí Fhiaich
Bóthar Chill Droichid
Maigh Nuad
Co. Chill Dara

01 629 0667

Location
© 2019 Gaelscoil Uí Fhiaich