Gaelscoil Uí Fhiaich
Cothrom na Féinne

Éide Scoile

Éide Scoile

Seo an comhlacht a dhíolann an éide scoile atá againn. This is the company that sells our school uniform.

https://schoolwearhouse.ie/product-category/gaelscoiluifhiaichns/

Enquire
 
 
 
Contact
GaelScoil uí Fhiaich
Bóthar Chill Droichid
Maigh Nuad
Co. Chill Dara

01 629 0667

Location
© 2022 Gaelscoil Uí Fhiaich