Gaelscoil Uí Fhiaich
Cothrom na Féinne

Foireann Tacaíocht Foghlama na Scoile

Read-aloud..jpg

Foireann Tacaíocht Foghlama na Scoile / Learning Support Team:

Bernie Ní Challanáin

Marie Ó Sionóid

Ann Ní Theimhneáin

Fiona Ní Chearnaigh

Helen Ní Shomacháin

Dónal Mac Niocaill

Síomha Nig Fhlionn

Aoife Nic Airt

Dónal Ó Gormlaigh

Caitríona Ní Lochlainn

Cúntóirí Riachtanais Speisialta / SNAs :

Mary Geraghty

Paula Ferrari

Paula Geoghegan

Enquire
 
 
 
Contact
GaelScoil uí Fhiaich
Bóthar Chill Droichid
Maigh Nuad
Co. Chill Dara

01 629 0667

Location
© 2022 Gaelscoil Uí Fhiaich