Gaelscoil Uí Fhiaich
Cothrom na Féinne

Nuacht ón bPríomhoide

2013-01-14 15.56.01.JPG

FÓGRA DO THUISMITHEOIRÍ/CAOMHNÓIRÍ A CHUIR IARRATAS ISTEACH CHUN A bPÁISTÍ A CHLÁRÚ DON SCOILBHLIAIN 2018-19, 2019-20 agus 2020-21 i nGaelscoil Uí Fhiaich …
DEIMHNIÚ CLÁRAITHE AG TEASTÁIL ANOIS

Tugann Bord Bainistíochta Ghaelscoil Ui Fhiaich cuireadh do thuismitheoirí/chaomhnóirí a bhfuil foirm iarratais chun cláraithe líonta isteach acu cheana féin, don scoilbhliain 2018-19, 2019-20 agus 2020-21, teagmháil a dhéanamh leis an scoil chun a n-iarratas dá mac/dá n-iníon a dheimhniú, chomh luath agus is féidir é.

Tá staid ann faoi láthair, de bharr sárú slándála, nach bhfuil fáil ar líon áirithe de na foirmeacha a thuilleadh. Ainneoin fiosrúchán na nGardaí níor thángthas ar na foirmeacha seo.

Tá an Bord ag déanamh gach iarracht teagmháil a dhéanamh leis na teaghlaigh a mbaineann sé leo. Má tá eolas agat faoi aon teaghlach a chuir iarratas isteach chun a bpáiste a chlárú i nGaelscoil Uí Fhiaich iarr orthu, le do thoil, teagmháil a dhéanamh le hoifig na scoile chomh luath agus is féidir é.

Tar éis an tsáraithe seo, d’fhostaigh an Bord Bainistíochta foras seachtrach agus tá nósanna imeachta slándála breise curtha i bhfeidhm, chun a chinntiú go bhfuil na sonraí go léir atá i seilbh na scoile sábháilte agus slán i gcónaí.

Bíodh cóip ar fáil agat de d’fhoirm iarratais chun cláraithe, agus stampa air, mar chruthúnas.

Má tá aon cheist eile agat, déan teagmháil, le do thoil, le hoifig na scoile/ an Príomhoide.


ATTENTION ALL PARENTS WHO APPLIED TO ENROL THEIR CHILD FOR 2018-19, 2019-20 and 2020-21 IN Gaelscoil Ui Fhiaich …
ENROLMENT CONFIRMATION NOW REQUIRED

The Board of Management of Gaelscoil Ui Fhiaich invites Parents of children who have already completed an enrolment application form, for the 2018-19, 2019-20 and 2020-21 school years, to contact the school to confirm the application for their son/daughter as soon as possible.

A situation has arisen, due to a security breach, where a number of the forms are no longer to hand. Despite a Garda investigation these forms have not been recovered.

The Board is making every effort to contact affected families. If you know of any family who has applied to enrol their child at Gaelscoil Ui Fhiaich please ask them to contact the school office as soon as possible.

Following this breach, the Board of Management engaged the services of an external body and additional security procedures have been implemented in an effort to ensure that all data held by the school is safe and secure at all times.

Please have a copy of your stamped enrolment application form available for verification purposes.

If you have any further queries, please contact the school office/principal.

Sinéad Ní Dhiolúin

Enquire
 
 
 
Contact
GaelScoil uí Fhiaich
Bóthar Chill Droichid
Maigh Nuad
Co. Chill Dara

01 629 0667

Location
© 2021 Gaelscoil Uí Fhiaich