Gaelscoil Uí Fhiaich
Cothrom na Féinne

Slua Nua

CQY_AfterSchooLlogo.jpg

Bíonn Slua Nua ar siúl sa scoil do ranganna Naíonáin Shóisir agus Naíonáin Shinsir gach lá ó 1.40-2.40pm. Bíonn sé ar siúl sna seomraí ranga Naíonáin ar bhonn chlárama. Baillítear na páistí óna seomraí ranga agus tugtar go dtí Slua Nua iad gach lá. Bíonn Neva agus Catherine i bhfeighil ar Slua Nua. Bíonn na páistí ag súgradh le cluichí agus bréagáin ag Slua Nua. Cuirfear sólaistí ar fáil ann chomh maith. Is féidir le tuismitheoirí na páistí a bhailliú ó Slua Nua ag doras an halla mór. Ag tús na bliana, seolfaidh Neva nóta abhaile leis na Naíonáin le eolas faoi Slua Nua agus na praghasanna. Nuair a bhíonn leath lá ag an scoil, ní bhíonn aon Slua Nua ann.

I mbliana, 2017, tá uair a chloig breise curtha le Slua Nua más suim leat é, beidh an grúpa seo faoi stiúr ag Catherine go dtí 3.40pm gach lé. Beidh sé seo ar fáil do ranganna Naíonáin Shóisir agus Naíonáin Shinsir amháin.

Slua Nua is an after school facility for Junior and Senior infant classes from Monday to Friday 1.40-2.40pm. Slua Nua is held in the Infant classrooms on a timetabled basis. The children are collected from their classrooms and brought to Slua Nua every day. Slua Nua is supervised by Neva and Catherine. The children play with educational games and toys at Slua Nua. Refreshments are also provided. Parents can collect their children from Slua Nua at 2.40pm at the doors of the halla. At the beginning of each school year, Neva will send out a note to all Infant classes with details and prices of Slua Nua. When the school has a half day, there will be no Slua Nua.

This year 2017, we have an extended group at Slua Nua, this group of children will be supervised by Catherine until 3.40pm each day. This facility is open to Junior and Senior Infant classes only.

Enquire
 
 
 
Contact
GaelScoil uí Fhiaich
Bóthar Chill Droichid
Maigh Nuad
Co. Chill Dara

01 629 0667

Location
© 2021 Gaelscoil Uí Fhiaich