Gaelscoil Uí Fhiaich
Cothrom na Féinne

Bord Bainistíochta

BOARDOFMANAGEMENT.jpg

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 22/09/21

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 09/06/21

Tuairisic Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 14-4-21

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 24-2-21

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistaíochta 13-1-21

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 09/11/20

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 23/9/20

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 6/5/20

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 11/3/20

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 15/1/20

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 27/11/19:

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 25/9/19

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 19/06/2019

Agreed Report on the Board of Management Meeting 19/06/2019

Tionóladh cruinniú Boird Bhainistíochta Gaelscoil Ui Fhiaich 19 Meitheamh 2019. Seo thíos an tuairisc aontaithe ón Bhord :

The Board of Management of Gaelscoil Ui Fhiaich met on March19thh 2019 and the following items are to be noted:

Clárúchán: Tá 468 páistí ar an rolla

Registration: 468 children enrolled

Teiripe Spraoi : Deirdre O Donnell ag tógáil 11 páiste i rith am scoile anois. Is é an scoil a phiocann na páistí. Íocann an scoil as leath den chostas.

Play Therapy : Deirdre O Donnell will now be taking 11 children for Play Therapy for the remainder of the 18/19 schoolyear.The school will prioritise which students will attend.

Rannganna Francaise, Spáinnise agus Gearmánaise

Tá na ranganna Francaise, Spáinnise agus Gearmánaise thart anois do rang 5 agus 6. Buiochas mór don Choiste a mhaoinigh na ranganna.

German, French and Spanish Language Classes

German, French and Spanish Language Classes are now complete for 18 19 term for 5th and 6th Classes. Many thanks to the Coiste who funded same.

Ranganna Ucailéile

Tá ranganna Ucailéile Críochnaithje don bhliain 19 20 anois.

Ukulele Classes

4th class ar finished their Ukulele lessonsfo 19 20

Tionscadal Social Media Detox Tosaithe le Rang 2 go 6.

Social Media Detox Project in progress for 6th to 2nd Classes.

Findings of survey emailed to parents.

Féinmheastóireacht Scoile 2019 -2022 :

An scoil ag díriú isteach ar pháistí ag ‘cur iad féin in iúl’ – sa ghaeilge agus sa bhéarla

School Self-Assessment 2019 – 2022:

School concentrating on focussing on deleloping Oral Language – English and Irish.

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 13/03/2019

Agreed Report on the Board of Management Meeting 13/03/2019

Tionóladh cruinniú Boird Bhainistíochta Gaelscoil Ui Fhiaich 13 Márta 2019. Seo thíos an tuairisc aontaithe ón Bhord :

The Board of Management of Gaelscoil Ui Fhiaich met on March 13th 2019 and the following items are to be noted:

Clárúchán: Tá 471 páistí ar an rolla

Registration: 471 children enrolled

Teiripe Spraoi : Deirdre O Donnell ag tógáil 11 páiste i rith am scoile anois. Is é an scoil a phiocann na páistí. Íocann an scoil as leath den chostas.

Play Therapy : Deirdre O Donnell will now be taking 11 children for Play Therapy for the remainder of the 18/19 schoolyear.The school will prioritise which students will attend.

Rannganna Francaise, Spáinnise agus Gearmánaise

Tá na ranganna Francaise, Spáinnise agus Gearmánaise á soláthair do ranganna 5 faoi láthair, faoi thacaíocht an Choiste. Tá na ceachtanna críochnaithe ag Rang 6. Tá na ranganna Gearmánaise agus Spáinnise déanta ag rang 5 anois agus beidh 5 rang Francaise idir seo agus an tsamhraidh.

German, French and Spanish Language Classes

German, French and Spanish Language Classes are being provided once again for 5th and 6th class this year.6th Class will have completed 3 lessons in each language prior to Christmas. 5th Classhave completed their 5 Germanand Fraench lessons. There will be 5 Fraench lessons between now and the Summer break for 5th.

Tionscadal Códáil

Tá tionscadal códáil le rang 5 tosaithe anois ag úsáid Lego. Tá maoiniú 3 bhliana faighte ón rialtas a leanfaidh suas go Meán Fomhair 2022.

Coding

The three year Digital Schools Coding Project has commenced with 5th class. The children will be using iPads and Lego to learn the fundamentals of coding. Other projects with different classes to follow next year.

Ranganna Ucailéile

Tá ranganna Ucailéile tosaithe anois le rang 4. Beidh 20 cheacht ag na páistí roimh dheireadh nab liana.

Ukulele Classes

4th class have begun Ukulele lessons. There will be 20 lessons in the 18/19 school year.

Tionscadal Social Media Detox Tosaithe le Rang 2 go 6.

Social Media Detox Project in progress for 6th to 2nd Classes.

Findings of survey emailed to parents.

Féinmheastóireacht Scoile 2019 -2022 :

An scoil ag díriú isteach ar pháistí ag ‘cur iad féin in iúl’ – sa ghaeilge agus sa bhéarla

School Self-Assessment 2019 – 2022:

School concentrating on focussing on deleloping Oral Language – English and Irish.

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 23/01/2019

Agreed Report on the Board of Management Meeting 23/01/2019

Tionóladh cruinniú Boird Bhainistíochta Gaelscoil Ui Fhiaich 14 Eanáir 2019. Seo thíos an tuairisc aontaithe ón Bhord :

The Board of Management of Gaelscoil Ui Fhiaich met on Sept 19th 2018 and the following items are to be noted:

Clárúchán: Tá 474 páistí ar an rolla

Registration: 474 children enrolled

Teiripe Spraoi : Deirdre O Donnell ag tógáil 11 páiste i rith am scoile anois. Is é an scoil a phiocann na páistí. Íocann an scoil as leath den chostas.

Play Therapy : Deirdre O Donnell will now be taking 11 children for Play Therapy for the remainder of the 18/19 schoolyear.The school will prioritise which students will attend.

Rannganna Francaise, Spáinnise agus Gearmánaise

Tá na ranganna Francaise, Spáinnise agus Gearmánaise á soláthair do ranganna 5 agus 6 faoi láthair, faoi thacaíocht an Choiste. Tá na ceachtanna críochnaithe ag Rang 6. Bhí 5 cheacht Gearmáinise ag Rang 5 roimh an bhriseadh agus tá Spáinnis ar siúl faoi láthair.

German, French and Spanish Language Classes

German, French and Spanish Language Classes are being provided once again for 5th and 6th class this year.6th Class will have completed 3 lessons in each language prior to Christmas. 5th Classhave completed their 5 German lessons. Spanish lessons currently underway with 5tt.

Tionscadal Códáil

Tá tionscadal códáil le rang 5 tosaithe anois ag úsáid Lego. Tá maoiniú 3 bhliana faighte ón rialtas a leanfaidh suas go Meán Fomhair 2022.

Coding

The three year Digital Schools Coding Project has commenced with 5th class. The children will be using iPads and Lego to learn the fundamentals of coding. Other projects with different classes to follow next year.

Ranganna Ucailéile

Tá ranganna Ucailéile tosaithe anois le rang 4. Beidh 20 cheacht ag na páistí roimh dheireadh nab liana.

Ukulele Classes

4th class have begun Ukulele lessons. There will be 20 lessons in the 18/19 school year.

Físeanna ón PDST ag léiriú Dea chleachtas in úsáid TF I nGaelscoileanna

PDST Filming of Best Practice in use of Technology in Schools

A PDST team recorded videos/interviews of best practice re use of technology in Gaelscoil setting.

Tionscadal Social Media Detox á seoladh 16 Eanáir 2019 do Rang 2 go 6.

Social Media Detox Project launched January 16th 2019 for 6th to 2nd Classes

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 19/09/2018

Agreed Report on the Board of Management Meeting 19/09/2018

Tionóladh cruinniú Boird Bhainistíochta Gaelscoil Ui Fhiaich 19 Meán Fómhair 2018. Seo thíos an tuairisc aontaithe ón Bhord :

The Board of Management of Gaelscoil Ui Fhiaich met on Sept 19th 2018 and the following items are to be noted:

Clárúchán: Tá 474 páistí ar an rolla

Registration: 474 children enrolled

Leithdháiltí Foirne: Tá seisear múinteoir ag post roinnt i mbliana agus múinteoir breise le Tacaíocht Foghlama ar feadh leath den am gach seachtain.

Staff Allocations We have 6 teachers job sharing this school year and also a teacher from Scoil Uí Riada working with Learning support for half the week, every week.

Teiripe Spraoi : Deirdre O Donnell ag tógáil 10 páiste i rith am scoile anois. Is é an scoil a phiocann na páistí. Íocann an scoil as leath den chostas.

Play Therapy : Deirdre O Donnell will now be taking 10 children for Play Therapy for the remainder of the 17/18 schoolyear. The school will prioritise which students will attend.

Cláracháin ar líne : Is féidir clárú ar líne ar www.gaelscoiluifhiaich.ie anois.

Online Registration: Enrolments are now taking place using the online facility on www.gaelscoiluifhiaich.ie

Rannganna Francaise, Spáinnise agus Gearmánaise

Tá na ranganna Francaise, Spáinnise agus Gearmánaise á soláthair do ranganna 5 agus 6 faoi láthair, faoi thacaíocht an Choiste.

German, French and Spanish Language Classes

German, French and Spanish Language Classes are being provided once again for 5th and 6th class this year. Many thanks to an Coiste for supporting same.

Tionscadal Códáil

Tá tionscadal códáil le rang 5 tosaithe anois ag úsáid Lego. Tá maoiniú 3 bhliana faighte ón rialtas a leanfaidh suas go Meán Fomhair 2022.

The three year Digital Schools Coding Project has commenced with 5th class. The children will be using iPads and Lego to learn the fundamentals of coding. Other projects with different classes to follow next year.

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 23/05/2018

Agreed Report on the Board of Management Meeting 23/05/2018

Tionóladh cruinniú Boird Bhainistíochta Gaelscoil Ui Fhiaich 23 Bealtaine 2018 seo thíos an tuairisc aontaithe ón Bhord :

The Board of Management of Gaelscoil Ui Fhiaich met on May 23rd 2018 and the following items are to be noted:

Clárúchán: Tá 471 páistí ar an rolla

Registration: 471 children enrolled

Leithdháiltí Foirne: Tugadh cead do mhúinteoir amháin leanúint ar aghaidh do bliain eile ar iasacht agus múinteoir eile sosa gairme a ghlacadh dp 18/19.

Staff Allocations Permission given to one teacher to continue with secondment and another to have a career break for 18/19 school year.

Teiripe Spraoi : Deirdre O Donnell ag tógáil 11 páiste i rith am scoile anois. Is é an scoil a phiocann na páistí. Íocann an scoil as leath den chostas.

Play Therapy : Deirdre O Donnell will now be taking 11 children for Play Therapy for the remainder of the 17/18 schoolyear. The school will prioritise which students will attend.

Cláracháin ar líne : Is féidir clárú ar líne ar www.gaelscoiluifhiaich.ie anois.

Online Registration: Enrolments are now taking place using the online facility on www.gaelscoiluifhiaich.ie

Rannganna Francaise, Spáinnise agus Gearmánaise

Tá na ranganna Francaise, Spáinnise agus Gearmánaise á soláthair do ranganna 5 agus 6 faoi láthair, supported by an Coiste.

German, French and Spanish Language Classes

German, French and Spanish Language Classes are being provided for 5th and 6th class this year. Many thanks to an Coiste for supporting same.

Páirc Uile-Aimsire

Cabhróidh cuid den airgead a bhaileofarar óna síntiúis dheonacha i mbliana páirc uile-aimsire nua a thógáil agus a chaomhnú.

All-Weather Pitch

This year a large portion of the Voluntary Contribution will go towards the All Weather Pitch which we are planning to install which will replace the grass pitch at the back of the school. This facility would allow children to play all year round at the back of the school and for training, matches etc.

Ukulele Classes

Successful application to Kildare County Council Arts Division for 1,500 Euro grant to purchase ukuleles for use with 4th class 18/19. The aim is to give all children in 4th tuition on the ukulele. More details to follow.

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 07/02/2018

Agreed Report on the Board of Management Meeting 07/02/2018

Tionóladh cruinniú Boird Bhainistíochta Gaelscoil Ui Fhiaich 7 Feabhra 2018 seo thíos an tuairisc aontaithe ón Bhord :

The Board of Management of Gaelscoil Ui Fhiaich met on February 7th 2018 and the following items are to be noted:

Clárúchán: Tá 471 páistí ar an rolla

Registration: 471 children enrolled

Leithdháiltí Foirne: Tugadh cead do seisear múinteoir páirt a ghlacadh i bpost roinnt sa scoil bhliain 2018/2019

Staff Allocations Permission given to 6 Gaelscoil teachers to job share during the 18/19 school year. 4 teachers are partaking this year.

Cosaint leanaí: Gan aon Tuairisc

Child Protection Issues : Nothing to Report

Teiripe Spraoi : Deirdre O Donnell ag tógáil deithniúr páiste i rith am scoile anois. Is é an scoil a phiocann na páistí. Íocann an scoil as leath den chostas.

Play Therapy : Deirdre O Donnell will now be taking 10 children for Play Therapy for the remainder of the 17/18 schoolyear. The school will prioritise which students will attend.

Cláracháin ar líne : Is féidir clárú ar líne ar www.gaelscoiluifhiaich.ie anois.

Online Registration: Enrolments are now taking place using the online facility on www.gaelscoiluifhiaich.ie

Rannganna Francaise, Spáinnise agus Gearmánaise

Beidh ranganna Francaise, Spáinnise agus Gearmánaise á soláthair do ranganna 5 agus 6 i mbliana.

German, French and Spanish Language Classes

German, French and Spanish Language Classes will be provided for 5th and 6th class this year.

Páirc Uile-Aimsire

Cabhróidh cuid den airgead a bhaileofarar óna síntiúis dheonacha i mbliana páirc uile-aimsire nua a thógáil agus a chaomhnú.

All-Weather Pitch

This year a large portion of the Voluntary Contribution will go towards the All Weather Pitch which we are planning to install which will replace the grass pitch at the back of the school. This facility would allow children to play all year round at the back of the school and for training, matches etc.

Seo thíos tuairisc an Bhoird ón gCruinniú Boird 8/11/2017

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 8/11/2017

Agreed Report on the Board of Management Meeting 8/11/2017

Tionóladh cruinniú Boird Bhainistíochta Gaelscoil Ui Fhiaich 8 Samhain 2017 agus seo :

The Board of Management of Gaelscoil Ui Fhiaich met on September 6th and the following items are to be noted:

Clárúchán: Tá 471 páistí ar an rolla

Registration: 471 children enrolled

Leithdháiltí Foirne: Lára ar saoire máithreachais; Mairéad Breathnach ag múineadh naí. Mhóra.

Staff Allocations: Lára on Maternity Leave; Mairéad Breathnach teaching Senior Infants.

Cosaint leanaí: Gan aon Tuairisc

Child Protection Issues : Nothing to Report

Teiripe Spraoi : Deirdre O Donnell ag tógáil seisear i mbliana i rith am scoile. Is é an scoil a phiocann na páistí. Íocann an scoil as leath den chostas.

Play Therapy : Deirdre O Donnell will be taking 6 children for Play Therapy for 17/18. The school will prioritise which students will attend.

Cláracháin ar líne : Is féidir clárú ar líne ar www.gaelscoiluifhiaich.ie anois.

Online Registration: Enrolments are now taking place using the online facility on www.gaelscoiluifhiaich.ie

Íocaíocht ar Líne: Don chéad uair, d’úsáid na tuistí rang 5 an córas ar líne don chéad uair. D’éirigh le 33% clárú ar líne.

Online Payments : Used for the first time by parents to pay for 5th class swimming lessons. 33% paid online.

Polasaí Clárúcháin Beidh dhá athrú don pholasaí clárúcháin ag tosú MF 18:

Athruithe maidir le Clárú páistí (naíonáin sóisir) i nGaelscoil Ui Fhiaich 2018/2019:

  • Caithfidh páiste a bheith 4 bliana agus 6 mhí d’aois don scoilbhliain iontrála.

  • Sa chás gur mó líon na n-iarratas ná líon na n-áiteanna atá ar fáil sa rangleibhéal lena mbaineann an t-iarratas, déanfar na hiarratais go léir a mheas agus a dháileadh de réir na gcritéir thíos :

  1. Siblíní daltaí/iar-dhaltaí na scoile,leas-deartháireacha/deirfiúracha, agus páistí atá ar altramas ag clann a bhfuil/a raibh a gcuid páistí ag freastal ar an scoil. .
  2. Páistí a bhfuil Gaeilge acu ón gcliabhán.Ciallaíonn sé sin go bhfuil ar chumas an pháiste cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge. D’fhéadfadh go n-iarrfadh ball foirne bualadh leis an bpáiste i bhfochair tuismitheora chun é seo a dheimhniú.
  3. Clann foirne teagaisc reatha agus fostaithe reatha na scoile.
  4. Páistí a d’fhreastail/atá ag freastal ar Naíonra atá faoi choimirce Forbairt Naíonraí Teoranta

Enrolment policy: Two changes to enrolment policy to come into effect Sept 2018 :

  • A child must be four years and 6 months old by the 1st of September on the year of entry.

(b) Where the number of applications exceeds the number of places available, places will be allocated according to the categories listed below, in descending order and within each category in order of age, starting with the oldest applicant:

  1. Siblings of current and past-pupils including step-siblings, adopted and fostered children. 2. A maxim of 2 children raised through Irish may be accepted every school year. An informal conversation will be held with parents and child to clarify the child’s standard of Irish.
  2. Children of current teaching staff and current school employees.
  3. Children who are currently attending/have attended a Naíonra accredited by Forbairt Naíonraí Teo [ FNT].

Seo thíos tuairisc an Bhoird ón gCruinniú Boird 6/09/2017

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 6/9/2017

Agreed Report on the Board of Management Meeting 6/9/2017

Tionóladh cruinniú Boird Bhainistíochta Gaelscoil Ui Fhiaich 6 Meán Fómhair 2017 agus pléadh na míreanna seo a leanas:

The Board of Management of Gaelscoil Ui Fhiaich met on September 6th and the following items were discussed:

Clárúchán: Tá 475 páistí ar an rolla

Registration: 475 children enrolled

Leithdháiltí Foirne: Lára ar saoire máithreachais; Mairéad Breathnach ag múineadh naí. Mhóra.

Staff Allocations: Lára on Maternity Leave; Mairéad Breathnach teaching Senior Infants.

Cosaint leanaí: Gan aon Tuairisc

Child Protection Issues : Nothing to Report

Teiripe Spraoi : Deirdre O Donnell ag tógáil seisear i mbliana i rith am scoile. Is é an scoil a phiocann na páistí. Íocann an scoil as leath den chostas.

Play Therapy : Deirdre O Donnell will be taking 6 children for Play Therapy for 17/18. The school will prioritise which students will attend.

Cláracháin ar líne : Is féidir clárú ar líne ar www.gaelscoiluifhiaich.ie anois.

Online Registration: Enrolments are now taking place using the online facility on www.gaelscoiluifhiaich.ie

Íocaíocht ar Líne: Á tástáil faoi láthair

Online Payments : Test page up on www.gaelscoiluifhiaich.ie at present

Polasaí Clárúcháin Cinneadh déanta ag an mBord go mbeidh an Polasaí Clárúcháin leasaithe, más gá gach Samhain.

Enrollment policy: Every November starting Nov. 17 the school enrolment policy will be revised and updated if necessary.

Imeachtaí i ndiaidh am Scoile : Beidh Slua Nua ag leanúint ar aghaidh go 3.45 anois do Naí Bheaga agus Naí Mhóra. Beidh spás ar fáil d’éinne atá ag iarraidh a bheith páirteach.

After School Activities : The Slua Nua playgroup is now being extended to cater for Junior and Senior Infants up to 3.45 every day. There will be spaces for all infants who wish to partake.

CLG Maigh Nuad – Traenáil ar Scoil

Tá GPO ceapaithe anois ag CLG Maigh Nuad chun traenáil a stiúradh ins na scoileanna i Maigh Nuad.

Tagann iarscoláirí Gaelscoil Ui Fhiaich isteach chun cabhrú gach seachtain. Tá an Bord sásta 2,500 a íoc chun tacú leis an scéim.

Maynooth GAA in-school Training

Maynooth GAA have appointed a GPO to organise training weekly in the Maynooth schools. Past pupils of the Gaelscoil assist weekly with the scheme. The Bord is contributing 2,500 euro to support the venture.

Enquire
 
 
 
Contact
GaelScoil uí Fhiaich
Bóthar Chill Droichid
Maigh Nuad
Co. Chill Dara

01 629 0667

Location
© 2024 Gaelscoil Uí Fhiaich