Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

 

Club Aoine
Friday After School Club

Tá Club Aoine ar siúl do gach rang ó 2:40pm – 5:00pm gach Aoine. Bíonn sé ar siúl sa Halla, ach má bhíonn leath lae ag an scoil, ní bhíonn sé ar siúl. Go leoir craic agus spraoi ar an Aoine! Tugtar sneaic beag agus má bhíonn siblíní faigheann tú lascaine. Is í Debbie Fealy a eagraíonn an Club Aoine. Chun chur in áirithe, labhair le: Debbie ar 087 715 6120.

Club Aoine is open to all classes from 2:40pm – 5:00pm every Friday (except half-days). It takes place in the Halla and we have lots of fun and chilling out Friday vibes. A small snack is provided. Sibling discounts available. Debbie Fealy runs this service. If you would like to book please contact: Debbie on 087 715 6120.

Students at Friday after school club
Students at Friday after school club