Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

Lean Muid
Follow Us

3 weeks ago
4 weeks ago
4 weeks ago
4 weeks ago
1 month ago
1 month ago

Fáilte go Gaelscoil Uí Fhiaich
Welcome to Gaelscoil Uí Fhiaich

Fáiltím go croíúil romhat chuig ár suíomh idirlín nua. Is ardán craolacháin é seo a chuireann ar ár gcumas teagmháil a dhéanamh leis an uile dhuine gur mian leis / léi súil a choinneáil ar imeachtaí Gaelscoil Uí Fhiaich, a fhorbairtí éagsúla agus dul chun cinn an phobail ann. Is tríd an suíomh seo a dhéanann pobal na scoile doras na scoile a oscailt don saol mór. Bainigí taitneamh as!

I would like to extend a “Fáilte mhór” to all visitors to our new website. It is through this platform that we can reach out to everybody who wishes to keep in contact with us and to follow the growth and development of our school community. This website is designed to be a portal to our activities and news. Enjoy!

PRÍOMHOIDE: Déaglán Ó Drisceoil

Nuacht
News

 • Nuachtlitir Meitheamh 2024
  June Newsletter 2024
  June 28, 2024

 • Lá na Seantuismitheoirí
  Grandparents’ Day
  June 6, 2024

  Bhí lá den scoth againn ar Lá na Seantuismitheoirí! Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leis na múinteoirí agus na páistí a bhí ag obair go dían ag ullmhú don lá. Tá buíochas speisialta ag dul do na seantuistí agus sean chairde freisin. Bhí na páistí an-bhródúil sibh a fheiceáil sa scoil. Míle buíochas chomh maith do na tuismitheoirí agus an Coiste le haghaidh na sólaistí sa Halla. Tá súil againn sibh ar fad a fheiceáil arís go luath! Tá go leoir grianghraif ar Instagram!

  We had an excellent day on Grandparents’ Day! We would to thank all of the teachers and pupils who worked so hard in preparation for the big day. A special thanks also to the grandparents and grand friends who joined us. The children were so proud to have you with them at school. Huge thanks as well to the parents and Coiste who provided the refreshments in the Halla. We hope to see you all again soon! Loads of photos on Instagram!

 • Lotto Speisialta
  Lotto
  May 17, 2024

  Beidh duaisanna an-speisialta san Lotto ar an 30ú Bealtaine. Déan cinnte go bhfuil ticéad agat chun seans a bhuachan!

  There will be some very special prizes in the Lotto on 30th May. Make sure you have a ticket for a chance to win!

 • An Chéad Chomaoineach
  First Holy Communion
  May 17, 2024

  Ádh mór le na páistí Rang 2 atá ag déanamh an Chéad Chomaoineach go luath. Táimid iontach bródúil asaibh. Bíodh lá álainn agaibh!

  The best of luck to the children of Rang 2 who will make their First Holy Communion soon. We are very proud of you. Have a wonderful day!

 • Aladdin Connect May 17, 2024

  Ná déan dearmad clárú le Aladdin Connect. Má tá fadhb ar bith agaibh le clárú, tar i dteangbháil linn san oifig.

  Don’t forget to register for Aladdin Connect. If you have any issues with registration, don’t hesitate to contact the office.

 • Lotto le haghaidh an Cháisc
  Lotto for Easter
  March 16, 2024

  Beidh cúpla duais spéisialta san Lotto le haghaidh an Cháisc! Déan cinnte go bhfuil seans agat buachaint trí pháirt a ghlacadh!

  There will be a couple of special prizes in the Lotto next week for Easter. Make sure you’re in with a chance of winning by signing up!

 • Paráid Lá Fhéile Pádraig
  St. Patrick’s Day Parade
  March 16, 2024

  Táimíd ag súil go mór le Paráid Lá Fhéile Pádraig ar an 17ú Márta. Bígí linn! Tuilleadh eolas ar Community WhatsApp.

  We are really looking forward to the St. Patrick’s Day Parade on 17th March. Join us! More information on Community WhatsApp group.

 • Céilí Mór March 15, 2024

  Bhí go leoir craic againn ar an 14ú Márta lenár gCéilí Mór! Bhí na páistí ar fad ar fheabhas agus bhí an t-ádh linn gur stop an bhaisteach dúinn!

  We had loads of fun at our Céilí Mór on the 14th March. The children were fantastic and we were very lucky that the rain stopped for us!

 • Seirbhís Carúil 2022 An Finale
  Carol Service 2022 The Finale
  December 20, 2022

  Bhí lá iontach ag na páistí Dé Máirt 20 Nollaig. Chuir an dá Rg 2 Dráma na Nollag ar siúl sa halla le hamhráin ó Rg 1 agus na naíonáin ar fad. D’imigh Rg 3-6 go dtí an séipéal don Séirbhís Carúil. Is féidir féachaint ar gach rang i nGníomhaíochtaí / An Tionól. Seo é an Finale a rinne Rg 3-6.

  The children had a great day on Tuesday 20 December. Both Rg 2 put on a Christmas Drama in the hall with songs from Rg 1 and all the babies. Rg 3-6 went to the church for the Carol Service. All classes can be viewed in Activities / The Assembly. This is the Finale made by Rg 3-6.

 • Oíche Shamhna 2022
  Halloween 2022
  October 28, 2022

Imeachtaí atá ag Teacht
Upcoming Events

 • Laethanta Saoire an tSamhraidh 28ú Meitheamh
  Summer Holidays 28th June

  Críochnóidh an lá scoile ag 12:00 (Naíonáin – Rang 2) agus 12:30 (Rang 3 – Rang 6). Rachaidh muintir an bhus abhaile ag 12:30.

  The school day will finish at 12:00 (Infants – 2nd Class) and 12:30 (3rd Class – 6th Class) The children who travel by bus will go home at 12:30.

 • Oíche Scannán
  Movie Night

  Beidh ár Oíche Scannán Mór ar siúl sa Halla ar 20ú Meitheamh.

  Our Big Movie Night will be on in the Hall on 20th June.

 • Lá na Seantuismitheoirí
  Grandparents Day

  Curifimid fáitle roimh Seantuismitheoirí ar an 6ú Meitheamh.

  We will welcome Grandparents on 6th June.

 • Lá Saoire
  Bank Holiday

  Beidh an scoil dúnta le haghaidh lá saoire ar an 4ú Meitheamh.

  The school will be closed for a holiday on 4th June.

 • Lá Inseirbhíse
  In-service Day

  Beidh an scoil dúnta don lá inseirbhíse matamatice ar an 28ú Bealtaine.

  The school will be closed for maths in-service day on 28th May.

 • An Chéad Chomaoineach
  First Holy Communion

  Beidh an Chéad Chomaoineach ar an 24ú Bealtaine.

  The First Holy Communion will take place on 24th May.

 • Saoire Bainc Bealtaine
  May Bank Holiday

  Beidh an scoil dúnta do Saoire Bainc na Bealtaine ón Luan 6ú Bealtaine go dtí an Aoine 10ú Bealtaine.

  The school will be closed for the May Bank Holiday from Monday 6th May until Friday 10th May.

 • Saoire na Cásca
  Easter Holidays

  Beidh an scoil dúnta do laethanta saoire na Cásca ón Luan 25ú Márta go dtí an Aoine 5ú Aibreán.

  The school will be closed for the Easter Holidays from Monday 25th March until Friday 5th April.

 • Lá Fhéile Phádraig
  St Patrick's Day

  Beidh an scoil dúnta do lá saoire bainc Lá Fhéile Pádraig ar an Luan 18ú Márta.

  The school will be closed for the St Patrick’s Day bank holiday on Monday 18th March.

 • Sos Lár Téarma
  Mid-Term Break

  Beidh an scoil dúnta don Sos Lár Téarma ón Déardaoin 15ú Feabhra go dtí an Aoine 16ú Feabhra.

  The school will be closed for the Mid-Term Break from Thursday 15th February until Friday 16th February.