Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

 

Éide Scoile
School Uniform

Cailíní
Girls:

 • Blús Bán
  White Blouse
 • Carbhat Breacáin
  Tartan Tie
 • Gúna Pirlín Breacáin
  Tartan Pinafore
 • Geansaí nó Cardigan ar dhath na fíona le Suaitheantas na Scoile
  Wine cardigan or jumper with School Crest
 • Bríste Liath
  Grey Trousers
 • Bróga / Coisbheart Dubh
  Black Footwear

Buachaillí
Boys:

 • Léine Bán
  White Shirt
 • Carbhat Breacáin
  Tartan Tie
 • Bríste Liath
  Grey Trousers
 • Geansaí ar dhath na fíona le Suaitheantas na Scoile
  Wine Jumper with School Crest
 • Bróga / Coisbheart Dubha
  Black Footwear
Children wearing the Gaelscoil Uí Fhiaich school uniform by the fist scultpure
Children wearing the Gaelscoil Uí Fhiaich school uniform by a year bench

Is é polasaí na scoile go bhfuil cead ag páistí éide scoile nó culaith reatha na scoile a chaitheamh formhór lá. Caitear pólo bán leis na héide reatha. Caithfear culaith reatha a chaitheamh ar laethanta chorpoideachas. Caithfear éide scoile foirmeálta mar atá thuas a chaitheamh ar ócáidí speisialta a ainmneofar.

Ceadaítear bríste gearr spórt, aondathach, dorcha nó bán nuair atá an aimsir go maith.

It is school policy that children may wear their school uniform or school tracksuit most days.  A white polo shirt is to be worn with the school tracksuit. Tracksuit must worn on PE days. However on designated special occasions the full formal school uniform as above must be worn.

Single coloured dark or white shorts are permitted during good weather.


School uniforms, tracksuits and shorts are available from Schoolwear House in Ballymount: www.schoolwearhouse.ie


Rialacha Seodra agus Smideadh
Jewellery and Make Up Rules

Ceadaítear na seodra thíosluaite ar scoil.

 • Fáinne cluaise beag amháin.
 • Fáinní simplí nach ngobann amach.
 • Bráisléid nó muince nach sileann nó a chrochann go scaoilte.

Ní cheadaítear seodra ar bith eile. Iarrfar ar pháistí aon seodra nach gceadaítear a bhaint nó a chlúdach.

Ní cheadaítear ingní nó fabhraí bréagacha.

Ní cheadaítear smideadh ar bith ar scoil. Ní cheadaítear donnú bréige. Iarrfar ar pháistí é a bhaint.

Ní cheadófar páistí sa chlós, nó ar imeachtaí scoile má tá siad á chaitheamh acu.

The below mentioned jewellery is permitted in school.

 • Simple stud earrings. One in each ear. Hoops, dangling or protruding earrings are not permitted.
 • Simple rings with no protrusions.
 • Simple bracelets, chains or necklaces that do not hang loosely or dangling are permitted.

No other jewellery is permitted. Children will be asked to remove or cover any other items of jewellery.

False nails and eyelashes are not permitted.

Make up and false tan are not permitted. Children will be asked to remove it. Children will not be permitted in the yard or on school activities if they are wearing them.