Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

 

Fúinn
About Us

Is bunscoil comhoideachasiúil Lán-Ghaelach í Gaelscoil Uí Fhiaich a bhunaíodh i Maigh Nuad i 1996.

Cuirimid fáilte roimh bhuachaillí agus roimh chailíní ó Mhaigh Nuad agus an ceantar mórthimpeall air.

Tá an scoil faoi phátrúnacht Ardeaspaig Átha Cliath agus tá sé mar aidhm againn timpeallacht shona, Críostúil, comhoibritheach a chruthú sa scoil ina mbainfeadh na páistí a gcumais iomlána amach.

Tá súil againn gur áit shona, fáilteach í ár scoil agus go bhfágfaidh na páistí ár gcúram le féinmheas, meas ar a chéile agus ar a dtimpeallacht agus a gcultúr.

Gaelscoil Uí Fhiaich is a co-educational Irish medium primary school which was established in Maynooth in 1996.

We welcome boys and girls from Maynooth and the surrounding area.

The school is under the patronage of the Archbishop of Dublin and our aim is to maintain a Catholic and inclusive ethos in our school. Our mission statement says that we strive to create a happy, Christian and co-operative environment in which each child will reach their full potential.

We hope that our school is a happy and welcoming place in which the children in our care will grow and develop into young adults who will respect themselves, others, their environment and their culture.

Fish sculpture in front of school building