Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

 

Iontráil
Enrolments

Eolas Clarúcháin
Registration Information

Ní féidir ach do pháiste a chlárú do Ghaelscoil Uí Fhiaich an bhliain sula dtosaíonn do pháiste an bunscoil. Cuirtear in airde Fógra Iontrála Bliantúil ar suíomh idirlíon na scoile gach Meán Fómhair le dátaí iarratais agus cinneadh maidir le ligean isteach don bhliain dar gcionn. Iarraimid oraibh an Polasaí Iontrála nua thíos a léamh.

Parents can only apply for admission to Gaelscoil Uí Fhiaich the year before their child is due to start. Every September an Annual Admission Notice will be uploaded on the school website with application and decision dates for enrolment. We invite you to read our new school Admission Policy below.

2024 Clarú Dúnta
2024 Enrolments Closed

This will close in 0 seconds