Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

 

Slua Nua
Infants After School Group

Bíonn Slua Nua ar siúl sa scoil do ranganna Naíonáin Shóisir agus Naíonáin Shinsir gach lá ó 1:40 – 3:15pm. Tá Karen Cullen i bhfeighil ar Slua Nua. Bíonn an-spraoi ag na páistí ag súgradh le cluichí agus bréagáin oideachasúil! Cuirfear sólaistí ar fáil ann chomh maith.

Slua Nua is a supervised after school activity and play programme, as Gaeilge. It’s for Junior and Senior Infant classes, Monday to Friday from 1:40 – 3:15pm. Slua Nua is run by Karen Cullen. The children have loads of fun playing with educational games and toys! Refreshments are also provided.


Further details: contact Karen Cullen on 087 642 7181

To download our Slua Nua registration form, click here.

Students listening to a story at the Infant After School Club
Happy children at the Infant After School Club
Children reading a story at the Infant After School Club
Children playing with a toy house at the Infant After School Club