Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

 

Coiste na dTuistí
Parents' Association

Parents Association members at coffee morning

Is grúpa tuismitheoirí / caomhnóirí iad Coiste na dTuistí a oibríonn go deonach le rudaí deasa a eagrú ar son na scoile! Buaileann an coiste le chéile le linn na scoilbliana le hábhair scoile a phlé agus le h-imeachtaí a eagrú ar son na scoile. Bíonn an príomhoide i láthair ag na cruinnithe seo freisin. Tá lán fáilte roimh aon tuismitheoir ar bith sa scoil teacht ag obair linn ar an gCoiste agus iarraimid oraibh teacht chuig an cruinniú bliana / AGM. An príomh aidhm atá ag Coiste na dTuistí ná le modh cumarsáide dearfach a bheith ann idir tuismitheoirí / caomhnóirí agus foireann na scoile i gcónaí.

The Parents’ Association of Gaelscoil Uí Fhiaich is a group of parents / guardians who have volunteered their time and support towards the activities of the Association in order to enhance the life of our students. We meet during school term to discuss issues, projects and fundraising. These meetings are also attended by the Principal. Any parent / guardian is welcome to join the Committee and we encourage you to attend our AGM each year. The main purpose of the Parents’ Association is to act as a channel of communication between the parents / guardians and the staff and functions of the school.

The Coiste meets once per month (usually a Wednesday at 8pm). New members are always welcome! For those parents / guardians unable to join the Coiste but willing to offer occasional help at events, we have the Cairde Coiste group. If you would like to join send us an email.

Ríomhphost / Email : coiste@gaelscoiluifhiaich.ie

Parents Association party
Parents Association party
Parents Association party