Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

 

Bórd Bainistíochta
Board of Management

An Bórd Bainistíochta 2023 - 2027 The Board of Management 2023-2027
Cathaoirleach ChairpersonCaoimhe Ní Chuinn
Rúnaí SecretaryDéaglán Ó Drisceoil
Ainmní an Phatrún Patron’s NomineeVivian O'Brien
Ainmní Múinteora Teacher NomineeÁine Ní Chonghaile
Ainmní Tuismitheora Parent NomineesJohn Knox
Trish Carroll
Ainmní Pobail Community NomineesJohn Paul Reilly
Mary Howley