Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

 

Club Obair Bhaile
Homework Club

Club Obair Bhaile Sóisearach
Junior Homework Club
Rang 1-2

Múinteoir Tracey a eagraíonn an Club Obair Bhaile Sóisearach. Tá an club seo le haghaidh Rang 1 agus 2.

Bíonn sé ar siúl 3 lá sa seachtain: Dé Máirt, Céadaoin agus Déardaoin i seomra Tracey ó 2:45pm – 3:15pm

€1 an costas atá air. Níl aon gá a chur in áirithe ach abair leis an Múinteoir Ranga.

Múinteoir Tracey organises the Junior Homework Club. This club is for Rang 1 agus 2.

It’s on 3 days of the week: Tuesdays, Wednesdays and Thursdays from 2:45pm – 3:15pm.

It costs €1 per day. No need to book. Just let the class teacher know that this is where your child is to go after school.

Students at after school homework club
 
Students at after school homework club

Club Obair Bhaile Sinsearach
Senior Homework Club
Rang 3-6

Múinteoir Sinéad agus Barra a eagraíonn an Club Obair Bhaile Sinsearach. Tá an club seo le haghaidh Rang 3-6.

Bíonn sé ar siúl 3 lá sa seachtain: Dé Máirt, Céadaoin agus Déardaoin i seomra Sinéad agus Barra ó 2:45pm – 3:45pm.

Costas: €1 ar 30 nóiméad agus €2 ar uair a chloig. Níl aon gá a chur in áirithe ach abair leis an Muinteoir Ranga

Múinteoir Sinéad and Barra organise the Senior Homework Club. This club is for Rang 3-6.

It’s on 3 days of the week: Tuesdays, Wednesdays and Thursdays from 2:45pm – 3:45pm.

It costs €1 for 30 mins or €2 for an hour. No need to book. Just let the class teacher know that this is where your child is to go after school.

Students at after school homework club
Students at after school homework club
Students at after school homework club
Students at after school homework club