Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

 

Ceol
Music

Tá an-suim againn sa scoil sa cheol traidisiúnta agus tá an t-ádh orainn neart ceoltóirí a bheith againn sa scoil atá ag foghlaim uirlise a sheinnt mar shampla: feadóg, feadóg mhór, fidil, giotár, mandolin, consairtín, bosca ceoil, bodhrán agus an ukulele.

Students playing instruments for music class

Ag an tionóil tagaimid le chéile le canadh agus bíonn na páistí ag seinm an fheadóg stáin.

Bíonn an grúpa ceoil fíor gnóthach i rith na bliana, ag seinm ag ócáidí scoile agus ag glacadh páirt i seisiúin agus comórtasaí le scoileanna eile áitiúla.

We have a huge interest in traditional music in our school. We are very lucky to have so many budding musicians among us, who are learning to play instruments such as: tin whistle, flute, fiddle, guitar, mandolin, concertina, accordion, bodhrán and ukulele.

We look forward to our weekly school assembly where one class is nominated to sing or play tin whistle!

Our Grúpa Ceoil is very busy throughout the year. They often perform during special occasions as well as taking part in various sessions and competitions with other local schools.