Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

 

Foireann
Staff

Príomhoide PrincipalDéaglán Ó Drisceoil
Leas Príomhoide Vice PrincipalSinéad Ní Dhiolúin
Múinteoirí Ranga Class Teachers
Naíonáin ShóisirEavan Ní Chonghaile
Deirdre Ní Ghallchóir
Síofra Ní Fhéinneadha
Naíonáin ShinsirGrace Campion
Helen Ní Shomacháin / Niamh Ní Chorra
Rang 1Dónal Mac Niocaill
Stephanie Ní Thóibín
Rang 2Sarah Ní hAodha
Aisling Nic Gearailt
Rang 3Aishling Orr
Barra Mac Niocaill
Rang 4Sinéad Ní Dhiolúin
Róisín Ní Ghiollarnáith
Rang 5Dónal Ó Gormlaigh
Tracey Ní Chearáin
Rang 6Áine Ní Chonghaile
Aoife Nic Airt / Caoimhe Ní Laoi
Múinteoirí Tacaíocht Support Teachers Lara Ní Dhuibh
Síomha Nig Fhloinn
Aisling Uí Fhloinn
Marie Uí Sionaid
Ann Ní Theimhneáin
Caroline Ní Ghnímh
Roisín Kavanagh
Caitríona Ní Lochlainn
Foireann Chúnta Auxiliary Staff
Cúntóirí Riachtanais Speisialta Special Needs AssistantsNeva Redmond
Mary Geraghty
Paula Ferrari
Paula Geoghegan
Rúnaí SecretaryCaitríona O’ Connor
Orla Ruane
Airíoch CaretakerEddie Durcan
Garraíadóir GroundsConor Dempsey
Foireann Ghlantacháin Cleaning TeamKhan Gallagher
Regina Furey
Lisa D’Acoste