Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

 

Club Ranganna Tar Éis Scoile
After School Classes

Ranganna Tar Éis Scoile le Múinteoirí Gaelscoil Uí Fhiaich
Afterschool Classes run by Teachers of Gaelscoil Uí Fhiaich

Chun fiosrú a dhéanamh faoi rang sheol ríomhphost:
To enquire about a class please email:

Ríomhairí ComputersRang 1-6Múinteoir Traceytracey@gaelscoiluifhiaich.ie
Feadóg Tin WhistleRang 1Múinteoir Deirdredeirdre@gaelscoiluifhiaich.ie
Feadóg Tin WhistleRang 2-3Múinteoir Eavaneavan@gaelscoiluifhiaich.ie
Feadóg Mhór FluteRang 4-6Múinteoir Eavaneavan@gaelscoiluifhiaich.ie
Consartín ConcertinaRang 4-6Múinteoir Eavaneavan@gaelscoiluifhiaich.ie
Grúpa Ceoil MusicRang 4-6Múinteoir Eavaneavan@gaelscoiluifhiaich.ie
Giotar GuitarRang 4-6Múinteoir Aishling Órraishling@gaelscoiluifhiaich.ie
Ealaín ArtRang 1-4Múinteoir Gracegrace@gaelscoiluifhiaich.ie
Eolaíocht ScienceRang 2-3Múinteoir Roisínroisin@gaelscoiluifhiaich.ie
Fichille ChessRang 2-6Múinteoir Aisling Nic Gearailtaisling@gaelscoiluifhiaich.ie
Club Lego Lego ClubRang 1-3Múinteoir Dónal Gdonalg@gaelscoiluifhiaich.ie
After school Chess club
After school Art club
2:45 – 3:15pm3:15-3:45pm
An Mháirt Tuesday
 • Ríomhairí Computers
  R1 le Tracey
 • Feadóg Tin Whistle
  R2 & 3 le Eavan
 • Ealaín Art
  le Grace (2:45 - 4:00pm)
 • Ríomhairí Computers
  R2 le Tracey
 • Consartín Concertina
  R4-6 le Eavan
 • Ealaín Art
  le Grace (2:45 - 4:00pm)
An Chéadaoin Wednesday
 • Eolaíocht Science
  R2 le Róisín
 • Feadóg Tin Whistle
  R1 le Deirdre
 • Feadóg Mhór Flute
  R4-6 le Eavan
 • Fichille Chess
  R2-6 le Aisling
 • Ealaín Art
  le Grace (2:45 - 4:00pm)
 • Eolaíocht Science
  R3 le Róisín
 • Ealaín Art
  le Grace (2:45 - 4:00pm)
 • Grúpa Ceoil Music
  Group R4-6 le Eavan
An Déardaoin Thursday
 • Ríomhairí Computers
  R3-6 le Tracey
 • Club Lego Lego Club
  R1-3 le Dónal
 • Giotár Guitar
  R4-6 le Aishling
 • Fichille Chess
  R2-6 le Aisling
 • Giotár Guitar
  R4-6 le Aishling