Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

 

Spórt
School Sport

Tá an-suim againn i gcúrsaí spóirt i nGaelscoil Uí Fhiaich. Imríonn na páistí:

 • Peil
 • Iománaíocht
 • Camógaíocht
 • Cispheil
 • Eitpheil
 • Liathróid Láimhe
 • Snámh
 • Rugbaí
 • Gleacaíocht
 • Sacar
 • Yóga
 • Luthchleasaíocht
 • Rince Gaelach
 • Hip Hop

Le déanaí tá ranganna Rince Ballroom tosaithe againn! Glacann na buachaillí agus cailíní páirt sna comórtais spóirt áitiúla agus is minic a thógann said trófaí abhaile!

We are big into Sports at Gaelscoil Uí Fhiaich and we have a wide range on offer:

 • Football
 • Hurling
 • Camogie
 • Basketball
 • Volleyball
 • Handball
 • Swimming
 • Rugby
 • Gymnastics
 • Soccer
 • Yoga
 • Athletics
 • Irish Dancing
 • Hip Hop

Recently we’ve started Ballroom dancing which the children seem to love! The boys and girls take part in many local sports competitions and often take home a trophy!

Students playing sports in PE