Gaelscoil Uí Fhiaich
Cothrom na Féinne

Coiste na dTuismitheoirí

20180618_121850.jpg

parents.jpg

Coiste na dTuistí - Parents' Association

Is grúpa tuismitheoirí/caomhnóirí iad Coiste na dTuistí a oibríonn go deonach le rudaí deasa a eagrú ar son na scoile! Is baill iad na tuismitheoirí/caomhnóirí go léir sa scoil ar Choiste na dTuistí, Gaelscoil Uí Fhiaich. Buaileann an coiste le chéile le linn na scoilbliana le hábhair scoile a phlé agus le h-imeachtaí a eagrú ar son na scoile. Bíonn an príomhoide Neil i láthair ag na cruinnithe seo freisin. Tá lán fáilte roimh aon tuismitheoir ar bith sa scoil teacht ag obair linn ar an gcoiste agus Iarraimid oraibh teacht chuig an cruinniú bliana/AGM. An príomh aidhm atá ag Coiste na dTuistí ná le modh cumarsáide dearfach a bheith ann idir tuismitheoirí/caomhnóirí agus foireann na scoile i gcónaí.

Gach bliain, eagraíonn an coiste Súilóid Scanrúil ag Oíche Shamhna, Aonach Ceardaíochta na Nollag, Díolacháin Cístí, Lá Spraoi Clainne agus i bhfad níos mó.....!!! laughinglaughinglaughing

The Parents' Association of Gaelscoil Uí Fhiaich is a group of parents / guardians who have volunteered their time and support towards the activities of the Association in order to enhance the life of our students. All parents and guardians of students currently attending Gaelscoil Uí Fhiaich are members of the Assoiciation. We meet during school term to discuss issues, projects and fundraising. These meetings are also attended by the Principal, Neil. Any parent is welcome to join the commitee and we encourage you to attend our AGM each year. The main purpose of the Parents' Association is to act as a channel of communication between the parents/guardians and the staff and funtions of the school.

Each year we organise a Halloween Spooky Walk, a Christmas Craft Fair, a Cake Sale, a Family Fun Day and much more !!!! laughinglaughinglaughing

Enquire
 
 
 
Contact
GaelScoil uí Fhiaich
Bóthar Chill Droichid
Maigh Nuad
Co. Chill Dara

01 629 0667

Location
© 2020 Gaelscoil Uí Fhiaich