Gaelscoil Uí Fhiaich
Cothrom na Féinne

Iontráil

Eolas clarúcháin / Registration Information

Ní féidir ach do pháiste a chlárú do Ghaelscoil Uí Fhiaich an bhliain sula dtosaíonn do pháiste an bunscoil. Cuirtear in airde Fogra Iontrála Bliantúil ar suíomh idirlíon na scoile gach Meán Fómhair le dátaí iarratais agus cinneadh maidir le ligean isteach don bhliain dar gcionn. Iarraimid oraibh an Polasaí Iontrála nua thíos a léamh.

Parents can only apply for admission to Gaelscoil Uí Fhiaich the year before their child is due to start. Every September an Annual Admission Notice will be uploaded on the school website with application and decision dates for enrolment. We invite you to read our new school Admission Policy below.

Iontrail/Enrolments

Admissions Notice 2024-25

Admission Policy

Enquire
 
 
 
Contact
GaelScoil uí Fhiaich
Bóthar Chill Droichid
Maigh Nuad
Co. Chill Dara

01 629 0667

Location
© 2024 Gaelscoil Uí Fhiaich