Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

 

Aladdin Connect

Ná déan dearmad clárú le Aladdin Connect. Má tá fadhb ar bith agaibh le clárú, tar i dteangbháil linn san oifig.

Don’t forget to register for Aladdin Connect. If you have any issues with registration, don’t hesitate to contact the office.