Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

 

Céilí Mór

Bhí go leoir craic againn ar an 14ú Márta lenár gCéilí Mór! Bhí na páistí ar fad ar fheabhas agus bhí an t-ádh linn gur stop an bhaisteach dúinn!

We had loads of fun at our Céilí Mór on the 14th March. The children were fantastic and we were very lucky that the rain stopped for us!