Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

 

Uarieanta Oscailte
Opening Hours

09:00Ranganna ag Tosú Classes Start
10:50 - 11:10Sos na Maidine Morning Break
12:40 - 13:00Sos Lóin Lunch Break
13:40Téann Naíonáin Abhaile Infants Go Home
14:40Téann Ranganna 1-6 Abhaile 1-6 Classes Go Home