Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

 

Saoire na Nollag
Christmas Holidays

Dúnfaidh an scoil ar an Aoine 22ú Nollaig ag 12.00 / 12.30pm do laethanta saoire na Nollag.

The school will close on Friday 22nd December at 12.00 / 12.30pm for Christmas holidays.