Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

 

Lá na Seantuismitheoirí
Grandparents’ Day

Bhí lá den scoth againn ar Lá na Seantuismitheoirí! Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leis na múinteoirí agus na páistí a bhí ag obair go dían ag ullmhú don lá. Tá buíochas speisialta ag dul do na seantuistí agus sean chairde freisin. Bhí na páistí an-bhródúil sibh a fheiceáil sa scoil. Míle buíochas chomh maith do na tuismitheoirí agus an Coiste le haghaidh na sólaistí sa Halla. Tá súil againn sibh ar fad a fheiceáil arís go luath! Tá go leoir grianghraif ar Instagram!

We had an excellent day on Grandparents’ Day! We would to thank all of the teachers and pupils who worked so hard in preparation for the big day. A special thanks also to the grandparents and grand friends who joined us. The children were so proud to have you with them at school. Huge thanks as well to the parents and Coiste who provided the refreshments in the Halla. We hope to see you all again soon! Loads of photos on Instagram!

Lotto Speisialta
Lotto

Beidh duaisanna an-speisialta san Lotto ar an 30ú Bealtaine. Déan cinnte go bhfuil ticéad agat chun seans a bhuachan!

There will be some very special prizes in the Lotto on 30th May. Make sure you have a ticket for a chance to win!

Aladdin Connect

Ná déan dearmad clárú le Aladdin Connect. Má tá fadhb ar bith agaibh le clárú, tar i dteangbháil linn san oifig.

Don’t forget to register for Aladdin Connect. If you have any issues with registration, don’t hesitate to contact the office.