Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

 

Seirbhís Carúil 2022 An Finale
Carol Service 2022 The Finale

Bhí lá iontach ag na páistí Dé Máirt 20 Nollaig. Chuir an dá Rg 2 Dráma na Nollag ar siúl sa halla le hamhráin ó Rg 1 agus na naíonáin ar fad. D’imigh Rg 3-6 go dtí an séipéal don Séirbhís Carúil. Is féidir féachaint ar gach rang i nGníomhaíochtaí / An Tionól. Seo é an Finale a rinne Rg 3-6.

The children had a great day on Tuesday 20 December. Both Rg 2 put on a Christmas Drama in the hall with songs from Rg 1 and all the babies. Rg 3-6 went to the church for the Carol Service. All classes can be viewed in Activities / The Assembly. This is the Finale made by Rg 3-6.